Logo

 

Engels

Home

Contact info

Microsoft

Microsoft Store

 

 

 

 

 Instap module Windows 7

 

Windows 7 is een Operating System (OS)

Een OS is software die een computer doet functioneren. Zonder OS zal de computer niet opstarten en kan je er praktisch niets mee doen. De OS in dit geval Windows 7 zorgt in grote lijnen voor het werken van de componenten van de computer bv de keyboard, Mouse en Scherm. Het zorgt ervoor dat applicaties zoals Microsoft Office, Adobe Reader en Skype werken en het heeft zelf enkele applicaties zoals Wordpad, Games, Internet explorer etc. 

  

Muis en keyboard

Alvorens ons op Windows te storten willen we eerst even de muis en keyboard belichten.

 MuisDe muis heeft minimaal twee buttons waarop geklikt kan worden. 

Met Klik wordt bedoeld klik op de linker button van de muis. Klik op een file, folder of icon om het te selecteren. Na het geselecteerd te hebben kan je het deleten, copieren etc.

Dubbel klik betekent klik tweemaal snel achterelkaar op de linker button. Dubbel klik op een file, folder of icon om het te openen.

Rechts click betekent klik op de rechter button van de muis. Rechts klik op een file opent een drop down list (menu lijst) waaruit je kan kiezen wat je gaat doen.

In de instructies gebruiken we het > teken om een volgende actie aan te geven. Bv Click op Start en dan op Computer wordt als volgt aangegeven klik Start > Computer.

The Keyboard

 

keyboadThe Enter toets op de keyboard wordt gebruikt om een command of menu keuze uit te voeren.

De delete toet wordt gebruikt om hetgeen eerder geselecteerd is te verwijderen.

De Caps lock wordt gebruikt om alle letters die daarna ingetoets worden in hoofdletters in te typen.

De home toets brengt je terug naar het begin van de pagina of een default positie.

De End toets brengt je naar het einde van de pagina.

De Page up and Page down toetsen dienen om een (1) pagina op respectievelijk neer te gaan.

De Tab wordt gebruikt om een spatie tussen characters te creeren.

Function keys zitten boven aan de keyboard gemarkeerd F1 until F12. Deze toetsen activeren allen een functie, deze functies kunnen per applicatie anders zijn. Raadpleeg de user manual van de betreffende applicatie voor de betekenis van de functie toetsen.

Windows system keys combinations zijn meerdere toetsen getoetst in combinatie met elkaar om een functie te activeren. Let op de volgorde waarin de combinatie is aangegeven. De toets combinatie CTRL+S betekent dat eerst de CTRL toets wordt ingedrukt en met deze toets ingedrukt moet de S worden ingetoetst. Als de volgorde wordt omgekeerd zal het gewenste resultaat niet bereikt worden.

De shift key kan gebruikt worden in combinatie met andere toetesen om hoofdletters of om de symbolen bovenin de toets is  aangegeven in te toetsen.

De Fn  toets of F-lock key is aanwezig op de meeste laptops vaak uitgebracht in een andere font of kleur dan de rest van de toetsen. Als je de Fn toets gebruikt in combinatie met een andere toets zal het elk nummer, symbool of functie op de toetsenbord in dezelfde format activeren. Bijvoorbeeld op het toetsenbord in de picture staat de FN toets in italic blue. Gebruikt in combinatie met de I toets zal het een 5 intoetsen. In combinatie met F7 zal het 't licht zachter maken en met scroll zal het gaat in num lock om permanent de numeric toetsen te activeren.

Klik hier voor de meeste standaard keys en wat zij doen.

 

Explorer is een applicatie die gedetailleerde informatie geeft over de files, folders en drives op je computer en netwerk. Je kan zien hoe je files georganiseerd zijn. Je kan navigeren door de explorer en files en folders copieren, verplaatsen en hernoemen alsook kan je andere taken uitvoeren. Er zijn verschillende manieren om Windows Explorer toe openen. Klik op de start button en type 'windows explorer' en dan Enter.

P  I  c  t  u  r  e     o  f     e  x  p  l  o  r  e  r

 

 

Menus

In windows programmas en dialoog boxen worden taken en commandos via menus aangeboden. Het menu is normaliter duidelijk zichtbaar geplaatst boven het werkvenster van de applicatie of dialoogbox.

. In een apart artikel over menus gaan we hier verder op in.

 

Windows Desktop

Als je computer is opgestart en ingelogd is de desktop meestal het eerste scherm dat je ziet.

De desktop wordt gebruikt om tijdelijk documenten te saven of om open applicaties te tonen.

 

Icons

Icons.PNGOp de desktop zie je icons. Dit zijn kleine pics die een file, folder of shortcut vertegenwoordigen.

Een file is a informatie bron of een middel om een functie te activeren. Files zijn grotendeels verdeeld in documenten, multimedia files en program files. Een shortcut is een referentie tot een file die staat opgeslagen op een andere lokatie. Je herkent het aan het naarboven gekeerd pijltje aan de linker onderzijde. Als je klikt op een shortcut wordt de verwante file die ergens anders staat opgeslagen geopend. Shortcuts kunnen refereren naar een executable. Een executable is een file die een applicatie initieerd (opent). Als je klikit op een shortcut bv Vipre Antivirus open je hiermee de antivirus applicatie.

 

Windows in short

In windows begin je normaliter door de start button in de beneden linker hoek te klikken. Hierdoor wordt de start menu geopend. In de start menu venster zijn er twee delen een linker venster en een rechter venster. In het rechter venster staan een aantal icons van vaak geopende applicaties. Als je op een icon klikt gaat de daarmee geassocieerde applicatie open.

 

Meeste applicaties hebben een horizontale en balk boven het werkvenster. In de menu bar staan alle functies vertoond. Elke tab opent een dropdown window met relatieve functies. De file menu heeft funties zoals save, print, close etc. Soms als de menubar verborgen is kan je de (ALT) toets klikken op je toetsenbord.  In de rechter bovenhoek zal je drie tabs zien.  Minimize tab.PNG.  

Klikken op de   Minimize tab.PNG minimaliseert het venster.

Klikken op de   Minimize tab.PNG laat je het venster verplaatsen of groter en kleiner maken. 

Klikken op de   Minimize tab.PNG sluit het venster. Het is een alternatieve manier om een applicatie te sluiten als de file menu niet aanwezig is of niet functioneert.

De Task bar is the horizontale balk onder het venster van de desktop. Op de taskbar vindt je van links naar rechts; de start toets; de short cut menu; de icons van openstaande en de notification area met de clock aan het rechtereind.

De short cut menu heeft icons die de applicaties vertegenwoordigen die je graag gemakkelijk zou willen kunnen openen. Als een applicatie in de short cut menu is kan je het daar klikken en hoef je niet via start > all applications etc te gaan om het te openen. Om de short cut in de taskbar te krijgen: right klik de short cut > pin the program to the taskbar. Om het te verwijderen right klik op de short cut in de taskbar en kies unpin the program from the taskbar.

Naast de short cut menu vind je icons van geminimaliseerde active applicaties. Als je een keer op de shortcut klikt springt het venster van de applicatie open.

In de rechter hoek vind je de notification area. In de notification area vind je icons die je waarschuwen omtrent de status van een achtergrond programma of service zoals een antivirus, firewall, internet connectie, audio volume etc. In de uiterste rechterhoek vind je de datum en de tijd.

 

Dialogue box

Nadat je een commando hebt gegeven, vraagt windows om extra informatie via een dialogue box. bv als je een file saved en windows will weten waar en hoe de file moet heten worden deze vragen gepresenteerd in een dialogue box.  In de dialogue box vind je opties en commands die je kan kiezen of een text box om informatie in te toetsen. Als de dialogue box meerdere paginas heeft, zullen er bovenin de box tabs staan die je kan klikken om de verschillende paginas te bereiken.

 

Driehoek

Als je een driehoek (► of ▼) naast een tab ziet in een tab menu dan vertegenwoordigt de tab een drop box menu met meer opties.

 

Shut down menu

Om een computer af te sluiten, klik je links onder op de start button en dan shut down. Als je klikt op de driehoek naast de shutdown button krijg je de opties switch user, log off, restart, sleep, hibernate.

log off                        

Logt je uit je profile zonder de computer af te sluiten. Soms zijn er meer dan een user profile ingesteld op een computer. Elke user moet in zijn eigen profile inloggen. Door uit te loggen, biedt je een andere user de gelegenheid om in zijn profile in te loggen.

Switch user  

laat toe dat een andere user vanuit jouw profile switched naar zijn profile zonder dat jij hoefde uit te loggen. Vaak op kantoor computers heeft de IT-persoon zijn\haar eigen profile waarmee zij installaties en maintenance kan doen. Met switch user kan de administrator in zijn\haar profile zonder dat jij je programmas hoeft af te sluiten en uit te loggen.

Lock   

laat je jouw profile op lock zetten waardoor niemand in je profile kan zonder eerst jouw password in te vullen. Je kan de computer ook makkelijk locken met de key combination windows toets + L.

Restart          

Sluit je computer af en start het onmiddelijk daarna weer op, allemaal in 1 (een) cyclus.

Sleep

Sluit de hard drive en andere componenten af om energy te besparen. De computer blijft aan en als je op een toets drukt of je muis beweegt wordt de computer wakker en kan je verder door werken. Soms moet je eerst je password invullen.

Hibernate      

copieerd alle informatie die in je memory zit op de harde schijf en sluit de computer af. Als je de computer opstart komt het aan in dezelfde staat als het was voor hibernation. M.a.w. alle programmas en folders die open stonden staan weer open. 

Als windows blijft hangen (freeze) kan je hetvolgende doen.

Klik de power button. Je krijgt dan een dialogue box die je toestaat te kiezen voor shutdown of cancel the shutdown process and return to logon.

Klik de power button en houdt het ingedrukt totdat de computer uit is. Dit is een hard reset die windows niet de kans geeft om alle informatie terug te zetten op de harde schijf. Een hard reset is niet adviseerbaar tenzij andere opties gefaald hebben.

 

Standby

Als de computer alleen gelaten is of als er lang niet aan de Mouse of de keyboard is gezeten kan de computer in een sleep of standby mode vallen om energie te besparen. Het scherm gaat dan uit. Om de computer weer te gebruiken moet je de muis bewegen of even op de power button klikken. Als je op de power button klikt zal een dialogue box verschijnen met de optie om de computer weer te gebruiken.

 

Start Menu

 

startbutton.PNGIn de linker beneden hoek vind je de start button. De start button opent een Start menu. De start menu heeft vier belangrijke secties. In de linker sectie vindt je de applicaties, de rechter sectie biedt toegang tot de meeste locaties en ondering de managing en monitoring functies/ applicaties van windows. In de linker beneden hoek vindt je een search box om files of applicaties te vinden en in de rechter beneden hoek zit de shutdown button.

 

Applicaties hebben normaliter een short cut in de start menu en soms een in de desktop of in de short cut menu in de taskbar. Je klikt op de start button om de start menu te openen. In de rechter venster boven vind je de recentelijk gebruikte applicaties. Je kan een applicatie openen door erop te klikken. Als je klikt op de driehoek ► naast de applicatie dan kan je uit een dropbox een (1) van de recentelijk geopende documenten van de applicatie openen.
realplayerbundle.pngAls je klikt op de driehoek ► naast de applicatie dan kan je uit een dropbox een van de recentelijk geopende documenten van de applicatie openen. Boven vind je de single applications en beneden de application folders. De application folders bieden applications in een pakket. Als je klikt op de folder komen alle applicaties in een drop down list tevoorschijn. Bijvoorbeeld als je op de Real Player folder klikt kan je kiezen uit RealPlayer converter, RealPlayer trimmer en RealPlayer. De drie applicaties vormen samen een applicatie. Application Suites zijn normaliter software en programming sofware van met elkaar gerelateerde functionaliteit. Soms hebben ze een gelijkende user interface en de mogelijkheid om data met elkaar uit te wisselen. Microsoft Office en Adobe zijn populaire application suites. Je vind de application suites in de folders van de all programs menu.

 

Applicaties
De meeste applicaties verschijnen in een window met verschillende menus. In de menus vind je tabs waarop geklikt kan worden. De tab opent een drop down menu of een ribbon om meer opties/ commands te tonen. De File tab zit vaak in de linker boven hoek. Het opent een File Menu met commands om een document te openen, saven, en af sluiten.
                             SaveMenu02.gif                  

 

 

 File > Save  indien aanwezig biedt de mogelijkheid om de file op de harde schijf of usb stick op te slaan. Als er geen File button aanwezig is kan je de applicatie sluiten door op de x in de uiterst rechtse boven hoek te klikken.

Saven

Als je een document of multimedia file bewerkt in een applicatie is het belangrijk dat je zo vaak mogelijk saved. Als er om welke redenen dan ook windows gaat hangen of crashed, dan kan je de laatst gesavede uitvoering van je file nog terug halen.

Printen

Voor het printen moet je liever je werk printen. Als er iets mis is met de printer kan die een crash of hang veroorzaken waardoor je het document opnieuw zal moeten openen. Ga naar File > Print. In de dialogue box kan je kiezen welke printer je gaat gebruiken, je kan ook kiezen op welk formaat papier je gaat printen, hoeveel copies etc en klik Print. Op de print webpage vindt je meer informatie over het printen.

Deleten

Je kan een file deleten door de file te selecteren om vervolgens te klikken op delete. Je kan het ook rechtsklikken en delete kiezen uit de drop down menu. Er verschijnt dan een dialogue box die je vraagt of je de file naar de recycle bin wilt verplaatsen. Klik Yes. Als je de file gedelete hebt zit het in de recycle bin en daarmee nog op de harde schijf. Als je het permanent van de harde schijf wilt verwijderen kan je de recycle bin openen en de file hier in selecteren en deleten.

Je kan de file ook van de schijf verwijderen door het eerst te selecteren en dan met de key combination shift+delete wissen.

Het rechter deel van het venster is in drieën verdeeld. De top sectie biedt toegang tot de folders User (jouw naam), Documents, Pictures and Music. Al deze folders worden getoont in de explorer menu.
Users biedt toegang tot files en folders die door jou zijn gesaved in je profile. Belangrijke folders zijn
Desktop met alle files en folders op je desktop
Documents is de folder waar de meeste document editing programmas zoals Ms Word en Ms Excel hun files saven. Je zal waarschijnlijk Word, Excel en Adobe documenten daar vinden.
Pictures is een folder waar photo cameras en photo editing programmas zoals Photoshop hun image files (prentjes) deponeren
Music wordt gebruikt door media player en editing programmas hun muziek files opslaan
In de middel sectie can je Games, Computer en Network selecteren

Computer biedt toegang tot files op alle schijven op de volledige computer. In feite kom je weer terug in de explorer maar dan op een lokatie op de harde schijf. Hard disc drives zijn alle fixed internal drives en external hard disc drives op de computer en de mapped drives.  An external drive is een hard drive die kan worden aangesloten via de USB. Tegenwoordig bestaan external drives in pocket formaat die meer dan 1 Terabyte (1000.000 MB) aan informatie op kunnen slaan.
A mapped drive is een folder op een andere computer die via het netwerk bereikt kan worden en is toegevoegd in explorer alsof het een interne schijf is. Je zal netwerk mappings vinden onder de local discs. Om de mapping toe te voegen kan je klikken op computer > 'ALT' button > in de boven in verschenen menu klik op tools > Add a network > Je kan browsen door het netwerk om een folder toe te voegen. Als om credentials gevraagd wordt moet je een user name en password in vullen. Deze informatie kan je krijgen van de persoon op wiens computer de folder zit of je kan op kantoor de administrator vragen om hulp .

In the bottom section of the right pane you will find Control Panel, Default Programs and Help and Support.

In het middelste deel vind je Games, computer, network, connect to

Games behoeft geen uileg

 

Netwerk locations biedt toegang tot files op een netwerk. Een netwerk is een combinatie van computers die met elkaar verbonden zijn middels een switch. Je kan een netwerk creëren door verschillende computers op de achterzijde van een router aan te sluiten. Je kan een file op een andere computer openen als je klikt op de computer en dan op de file. Als er om een password gevraagd wordt moet je de password vragen aan de gebruiker op de betreffende computer en die invullen.

Connect to laat je op verschillende manieren verbinding maken met locaties op het internet. Hierover later meer.

 

Control Panel Control panel geeft toegang tot applicaties die je basis systeem settings laat manipuleren door gebruik van applets. Applets zijn applicaties die een specifieke taak hebben in windows. De control panel is voor administrators of ten minste mensen die weten wat ze doen. De meeste functies kunnen liefst vermeden worden tot dat je wat meer kennis hebt van windows. De control panel kan op verschillende manieren getoont worden. Klik bij View by: op Category en kies voor Large icons of Small icons.

Hierdoor worden alle opties apart vertoont anders dan de standaard category view waar de opties zijn onderverdeeld in categorien.

In de Large icons of Small icons view vind je o.a. Devices and Printers, Programs and Features, E-mail en Windows Updates.

              

Devices and printers dient voor de installatie van apparaten zoals printers, scanners, cameras etc. die niet automatisch geïnstalleerd worden. Windows zoekt dan de device of printer en de firmware, de software die nodig is om het te laten werken en installeert het. In geval de firmware en software niet in windows voorkomt moet je de software op een andere manier aanleveren zodat windows het vanaf die lokatie bv cd of dvd kan installeren. Click op add device of op add printer en volg de instructies. USB devices worden automatisch geïnstalleerd door windows. Doe het usb apparaat in een usb port en als er een dialogue box verschijnt volg je de instructies. Meer over printers op deze link.

Programs&Features.gif

Programs and Features dient voor het installeren van externe applicaties en windows applicaties. Als je erop klikt gaat een

window open met alle op de computer geïnstalleerde programmas. Als je een geïnstalleerde applicatie kiest kan je boven kiezen voor uninstall of change. Uninstall verwijderd het programma van de computer. Change verandert de opties (beschikbare mogelijkheden van de applicatie), meestal zal je toegang moeten hebben tot de setup folder of de cd\dvd van de applicatie.

In het linker venster kan je klikken op ‘Turn Windows features on or off’. Er komt dan een window te voorschijn met windows applicaties en features zoals games, internet explorer, windows fax and scan en anderen, die aan of uit gemaakt kunnen worden. Programmas worden normaliter uit gemaakt als de gebruiker er zeker van is dat hij ze nooit zal gebruiken. Dit stelt windows in staat om vlotter te lopen. De windows toont een check box naast elke feature die je kan aanvinken om het aan te zetten, of uit te schakelen door het uit te vinken.

 

Indexing is een applet die het zoeken naar files en folders versnelt door informatie over deze files en folders in een database onder te brengen. Klik op indexing > Modify. Je kan nu browsen naar de locaties die je wilt indexeren. Windows-Features.gif

 

Help and Support bied hulp als je iets wilt doen in windows en je weet niet hoe. Klik op help and support. In de search box kan je via trefwoorden hulp zoeken. Je kan uit de drop down list het artikel kiezen dat het beste antwoord geeft op jouw vraag. Dit artikel kan je dan printen door rechtsboven op de print button te klikken.

 

Search programs and files Als je een file niet direct kan vinden door, door alle subfolders te gaan kan je de search optie

gebruiken. De search box staat in de rechter bovenhoek net onder de drie file opties. Je kan in de search box een deel van de naam van de file (string) invullen en windows zal alle files vinden die deze string hebben en waarschijnlijk ook de file die je zoekt. Bijvoorbeeld als je een file suriname.doc wilt vinden vul je 'iname' in dan krijg je alle namen me 'iname' op een presenteer blaadje inclusief suriname.doc. Je kan de file dan gewoon openen of je kan rechtklikken en in de menu kiezen om de file te zien in de folder.

 

Windows applications and tools

De accessories folder in de ‘All Programs Menu’ biedt toegang tot de meeste applicaties in windows. Je zal applicaties vinden zoals games, system tools om windows functies te managen en monitoren, paint om tekeningen te maken of photos aan te passen, notepad om snel aantekeningen te maken en snip die een print maakt van een deel van het scherm. 

Snip laat het een plaatje maken van het deel van de desktop welke je geselecteerd hebt. Dit plaatje kan je saven of versturen via mail.

Word pad is een text editing programma meer als een gelimiteerde versie van Ms Word. Als je geen Ms Office hebt kan je Wordpad gebruiken voor text editing.

Internet Explorer is een internet browser programma. Het wordt gebruikt om webpaginas op het internet te openen. Op de internet explorer page vind je meer informatie hierover.

Live essentials

Live essentials is een collectie van windows applicaties. Het gaat om Live Messenger, Live Mail, Live Photo Gallery, Silverlight, Bingbar etc.

Live Messenger is een social network program met de opties  voor chat of video chat.

Live Mail is a mailing program net als microsoft outlook.

Bingbar is een search engine net als Google. Je kan volledige Live Essentials of geselecteerde applicaties hiervan downloaden van http://www.windows.microsoft.com/en-US/windows-live/essentials-home . De website geeft ook meer uitleg over de applicaties in de suite.

Task Manager

Als een applicatie in windows is blijven hangen en je kan het niet afsluiten via file > close of met de close button; de Minimize tab.PNG in de boven rechter hoek, kan je het meestal benaderen vanaf de taskmanager. Klik op CTRL+Alt+delete en klik in de menu op de button start taskmanager. In de task manager kan je het programma selecteren en delete klikken. Je kan ook op het programma rechtsklikken en in de menu kiezen voor go to process en dan kiezen voor end process.

Windows Defender

Windows defender is een antispiware programma met gelimiteerde antivirus functies. Je gebruikt het als je geen antivirus programma hebt. Als je een antivirus programma op je computer hebt kan je het, ‘t liefst uitschakelen.

Ready Boost is een applet die Windows in staat stelt om jouw USB-stick of SD-card als toegevoegde memory te gebruiken. Alhoewel de USB niet zo snel is als je interne memory zal het je computer danig versnellen. Vooral als het langzaam gedrag van je computer afhangt van een tekort aan memory. Bijvoorbeeld als een antivirus je computer langzaam maakt. Plug je USB stick in de USB port. Right klik de USB port en klik properties > ready boost > gebruik de slider om aan te geven hoeveel memory van de stick je wilt gebruiken als cached memory > OK.

Libraries

Een library is een collectie file locations die vaak worden gebruikt. Als er folders zijn die je vaak gaat gebruiken voor bijvoorbeeld zeer persoonlijke files of files voor een project dan kan je die toevoegen aan de Library. Klik op Libraries > in de bovenstaande menu klik ‘New Library’ > benoem de nieuwe lokatie >  Dubbel klik op de new library and klik op include a folder > you kan nu browsen door de explorer en de folder welke je wilt toevoegen aan de libraries selecteren > klik include folder. Als je een andere folder wilt toevoegen. Klik op de library > in de linkerboven hoek onder de naam van de folder zie je includes: 1 locations. Klik op 1 location en vervolg met dezelfde procedure om een nieuwe locatie toe te voegen.