logo

English

Home

Contact info

Microsoft Office

Microsoft StorePowerpoint tutorial instap module

 

 

Power point is een presentatie software die slide shows (dia voorstellingen) creert.
Slide shows worden over het algemeen gebruikt door trainers en presenteerders.

We beginnen met een paar afspraken

Muis

De muis heeft twee buttons waarop geklikt kan worden de linker en de rechter button.
Met klik wordt bedoeld click op de linker button - terwijl Rklik betekent klik op de rechter button van de muis.
In de instructies gebruiken we het > teken om de volgende actie aan te geven. Bv Click op Start en dan op Save wordt als volgt aangegeven Click Start > Save.
Soms kunnen de toetsen op de keyboard in combinatie met elkaar gebruikt worden zgn key combinations. De key combination CTRL+S betekent dat de CTRL toets moet worden ingedrukt en terwijl die ingedrukt is wordt op de S geklikt.

 Gebruik altijd de volgorde die wordt aangegeven. Een verkeerde volgorde zal niet het beoogde resultaat opleveren.

 

Powerpointmenu

Office button (1) is de grote knop in de linkerhoek. Hier komen alle filebewerkingen voor. Je kan files openen; sluiten; saven; printen en andere bewerkingen plegen.

Quick access bar (2) is de kleine menu links boven naast de office button. Hierin plaats je de functies die je vaak zal gebruiken. Dit doe je door op de omgekeerde driehoek te klikken en de functie te kiezen welke je vaak gaat gebruiken.

Title bar (titel balk) (3) zit bovenin. In de title bar staat the naam van de file.

Tabs (4) staan hieronder van links naar rechts.
Elke tab opent een ribbon (5) die eronder staat. Alle beschikbare functies zijn terug te vinden in de ribbons. De tab heeft de algemene naam voor de functies welke je kan vinden

 in de ribbon. De ribbons zijn verdeeld in tabsections (6). De tabsections vallen open (expand) als je op de links onder staande pijl   clikt. Expand van de tabsections maakt meer opties beschikbaar.

De mini toolbars
(7) vallen open in een dropbox en als je ze expand met een click op de omgekeerde driehoek ▼.
Boven de text ruimte (pagina) vind je een horizontal ruler (8) liniaal en links vind je een vertical ruler (9).

De statusbar (9) zit onderin. Hier zie je de slide nummer, het totaal aantal slides en de naam van de slide of de background.
Helemaal rechtsboven vind je van links naar rechts de minimize button, restore and close button.

De minimize button verbergt de window van het programma. Slechts het icoontje onder in de taskbar blijft zichtbaar. Door op het icoon in de taskbar te klikken komt de window van het programma weer te zien.

De restore button biedt je de mogelijkheid om de window aan te passen. Je kan het dan groter of kleiner maken en verplaatsen over je scherm. De restore button brengt de window ook terug in de normale (maximale) stand.

De close button sluit de window af.

Het is handig om te kunnen typen als je in office programmas werkt. Alles gaat veel sneller en je werkt efficienter. In deze tutorial wordt aangenomen dat je de toetsen op je keyboard kent. De url
http://www.something.com  brengt je naar een website voor het downloaden van een type programma. Er zijn meerdere van deze programma’s beschikbaar. Ze trainen je op een simpele manier in het gebruik van de keyboard in het algemeen en blindtypen in het bijzonder.

Een nieuwe presentatie maak je alsvolgt. Click File New of CTRL+N. Uit de new presentation dialog box kan je verschillende Design Templates kiezen. De General ribbon biedt je een basic presentation template en een autocontent wizard die het maken van een presentatie makkelijker maakt.

In het midden van de window zie je een slide. In de slide zijn place holders waarin je jouw text, prentjes, tabellen e.d. kan plaatsen. Notes (notities) zitten onderin, hierin zet je jouw spiek text. Bij de slide show komen de notes op je computer-scherm te zien maar niet op het doek.
Een nieuwe slide maak je alsvolgt. Click New Slide of Insert > New Slide of CTRL+M. Uit de new slide dialog box kan je kiezen uit 24 voor bepaalde layouts. Click op de gewenste layout.

Als je op de view (beeld) tab klikt kan je kiezen voor 4 mogelijkheden. Normal, Slide sorter view (dia sorteerder), slide show (dia voorstelling), notes view (notitie pagina).
Normal
verdeelt het beeld in 3 secties.
Outline and slides tab, the slide pane en de Notes area.
Slide sorter view toont de thumbnails van al je slides. In slide sorter view kan je gemakkelijk slides toevoegen, deleten of hun volgorde veranderen.
Slide show gebruik je om te zien hoe je slides eruit zien in de final presentation.

click

brengt je naar de volgende pagina

backspace  

brengt je naar de vorige pagina

esc

haalt je uit de slide view en brengt je terug naar de normal view

Rechts onder in het scherm vind je de vieuw buttons als icoontjes aangegeven.
Naast de view buttons staat er ook een zoom slider. Hiermee kan je het beeld van de slide vergroten en verkleinen.

Een powerpoint presentatie wordt op slides uitgevoerd. Gebruik layouts om de inhoud te organiseren op elke slide.  Themes  (modules) zijn layouts met voorgeprogrammeerde kleuren, fonts en special effects. Backgrounds voegen een gekleurde background to aan de slides.
De openings slide dient om de titel toe te voegen. Voeg er een titel en ondertitel en begin een nieuwe slide.
Start > slide (dia) > new slide (nieuwe dia)

In de slide zie je uitgegrijsd de iconen voor het invoegen van table (tabel), grafiek, smart-art afbeelding, afbeelding, illustraties, media clip.

Click boven in op de titel en verander het in een voor jouw passende titel bv Kantoor. Klik nu op de uitgegrijsde insert picture icon > navigeer naar een foto van een gebouw (als je die hebt, zoniet iets anders) en kies insert

Klik in de notities window en voeg toe wat je wilt zeggen over het kantoor. Dit kan uitgebreid of alleen de highlights.

design ribbon biedt de optie om voorgeprogrammeerde layouts of apart fonts, kleuren en effecten te gebruiken.
Click design > in design click expand de themes en kies een thema uit.

PowerpointDesignMenu

 

 

Als je jouw slides weer bekijkt en je niet tevreden bent met de theme van een slide kan je het selecteren en dan via Format > Slide Layout een andere theme kiezen.

Om een header en of footer toe te voegen click op View > header and footer. Je kan kiezen tussen een vaste of dynamische datum, pagina nummering of een text intypen.

Als je je slides af hebt kan je een presentatie maken in de Slide Sorter View.

SlideSorterView

 Hier kan je een of meerdere Slides verbergen door te rclicken en kiezen voor hide slide.
Je kan de Slides ook herschikken door een slide te kiezen en te slepen naar een andere lokatie in de volgorde. Als je slides van een andere presentatie wilt gebruiken kan je die presentatie openen terwijl jouw presentatie open staat  In Slide sorter view.
Open de view (beeld) ribbon > arrange all (alle vensters).

 

 

Selecteer en sleep de slides uit het venster van de andere presentatie  naar jouw venster.

Nu kan je een slideshow presenteren via F5, de slide show tab of de slide show icon onderin het scherm.
Om naar de volgende slide te gaan kan je klikken op het scherm, clicken op de naar rechts gerichte pijl, de enter toets of de down toets op je keyboard intoetsen.
Om naar de vorige slide te gaan kan je clicken op de naar links gerichte pijl of op de backspace of de up toets.
Om uit de slide show naar de normal screen te geraken click je op esc toets.

Transities en animaties.
Transities betreft het veranderen van de ene slide naar de volgende.
Animaties heeft te maken met het veranderen van objecten; het verschijnen - , het verdwijnen - en het bewegen van een object langs een traject op de slide of het veranderen van de nadruk op een object. Het object kan zijn text, een foto, tabel etc.
animationmenu
Selecteer de animation ribbon.
Selecteer een object en click op custom animation (aangepaste animatie) >expand add effect (effect toevoegen) en kies uit de dropdownbox een effect om toe te voegen aan het object.
De animatie gegevens verschijnen in de rechter venster. Als je op de animatie in het venster clicked kan je de opties ervan aanpassen. Bv hoe lang het duurt, tussen welke waarden het veranderd etc.
Als je niet tevreden bent met het animatie effect kan je clicken op remove om het te verwijderen.
Als je tenminste twee slides hebt
Selecteer een slide en click boven in op een transition effect. Doe dit voor elke volgende slide.
Click de slide show icon om de slide show af te spelen.

Als je tevreden bent met de presentatie kan je naar de Office button.
Hier heb je de optie om te saven; te saven as een andere naam of file type (html, pdf e.a.); uit te printen of te verzenden naar een E-mail address (mits je outlook hebt geconfigureerd).