CURSUS2H1

Met het sneller worden van de computer onderdelen, cpu, frontside bus, memory en harde-schijf ontstond de mogelijkheid om de functionaliteit van de verschillende Operating systems uit te breiden en gebruikersvriendelijker te maken.

Windows pastte het gebruik van het geheugen aan door aanpassing van systeem van een 16 bit- naar een 32bit-addresserings systeem, waardoor opeens veel meer memory 232 gebruikt kon worden.

Toon voorbeeld van addressering

 

Tegenwoordig met altavista (was al een optie bij winxp) wordt zelfs een 64-bit systeem gebruikt. Er werd ipv realmode gekozen voor protected mode waar elke driver zijn eigen beschermde plek had in het geheugen waardoor het uitvallen van een driver niet perse een crash veroorzaakt, daarnaast kan protected mode memory gebruiken boven de 1MB barriere, de naamgeving kan uitgebreider en er kunnen meerdere programmas en processen in memory geladen worden, wat allemaal niet mogelijk was in het 16-bit systeem van dos, win3.11 en de eerste versie van win95.

Multitasking  meerdere taken kunnen tegelijk gepleegd worden

Cooperative multitasking de toegang tot de processor wordt door de programmas onderling  bepaald

Pre emptive multitasking de toegang tot de processor wordt bepaald door de OS.

Multithreading hier zijn het de applicaties die meerdere taken tegelijk uit kunnen voeren. Word zijn spelchecker draait op de achtergrond, samen met zijn periodic save functie, terwijl het informatie opneemt van de keyboard, en misschien een printer funtie uitvoert.

Multiprocessing meerdere processors worden gebruikt door de computer

Symetrical multiprocessing de OS verdeeld de taken over de verschillende processors

Assymetrical multiprocessing hier zijn het de processors die steeds het volgende programma in de queue pakken en uitvoeren

 

In de professionele (kantoorsfeer) werden NOS netwerk operating systems ontwikkeld om vooral de communicatie tussen gebruikers (werknemers onderling, of werknemers met clienten) te verbeteren.

Schema

 

Home

Professioneel gebruik

1980-1995

Dos-6.22, Win-3.11

Windows NT3

1995-1999

Win95 –win 98 se

Windows NT

2000

Win Me

Windows2k professional

2001

winXP

WindowsXp

2007

Windows Vista

 

 

Windows 3.11. werkte nog met het dos systeem waaroverheen een GUI werd gebruikt. Via pictogrammen werden dos-instructies geinitieerd.

Vanaf Windows 95 was het systeem volledig geintegreerd en werd voor de compatibiliteit met de dos-functies een aparte 16-bit command prompt geintroduceert.

Windows 95, -98 en -Me verschillen nauwelijks qua structuur. Met elke nieuwe service pack en versie werd de functionaliteit verbeterd. Ondersteuning ontstond voor active desktop, backup utility, dial up networking, file management, dvd gebruik, fat32, internet gebruik, multiple monitors, internet connection sharing, taskschedular, windows automatic update, usb en firewire e.d.

Met windows NT werd het NTFS systeem geintroduceerd en deze werd verbeterd met window2000. NTFS biedt compression(winxp), encryption, RAID, access control lists, auditing.

Toon voorbeeld permissions als er NTFS is

 

Compression gebruikt het zip-systeem om files en folders te comprimeren

Encryption gebruikt het system-key systeem waarbij de files met een sleutel vergrendeld worden. Alleen de houder van een dergelijke key kan de files dan ontcijferen bezichtigen.

Access control lists kennen rechten toe aan elk object in het systeem (files, folders, printers, gebruikers e.d.). Elke gebruikers heeft rechten gekoppeld aan zijn account. Afhankelijk van deze rechten mag hij handelingen plegen met files, folders, printers en andere objecten. Daarnaast bieden ACL ook de auditing mogelijkheden.

Auditing toont je in een database wie wat gedaan heeft op welke file, folder of printer. Je moet eerst in de local security policy auditing voor object access aanmaken, dan in de fileproperties aangeven wat je wilt auditen, en tenslotte in eventviewer aangeven de tijds interval waarin je zaken wilt auditen. Er zijn uiteraard ook meer dingen die je kan auditen zoals inloggen, veranderen van permissies etc.

Geef een voorbeeld van instelling van auditing

 

Inloggen op de local computer of op het netwerk. Het verschil zit in de permissies en taken die je kan uitvoeren zij het op je local computer account, of op je domein account op het netwerk.

Aan je account is een folder gekoppeld D:\Documents and Settings\Jeelisa waarin al je settings en je prive files (my documents) kunnen worden opgeslagen. Deze folder kan beschermd worden zodat alleen jij en de administrator erbij kunnen.

Afhankelijk van het

useraccount heeft rechten op de applicaties en eigen files en folders

administrators account heeft rechten op applicaties, eigen files en folders en de Operating System. Daarnaast zijn er ook nog andere accounts die speciale rechten toekennen.

 

Pictogrammen: Je bureau blad is een webpage (active desktop) die gebruikt maakt van hyperlinks (icons of pictogrammen) om files en folders, programmas en functies van de computer te bereiken.

Er zijn speciale pictogrammen voor systeem files, temporary files, en andere programmas, files en folders. Ze kunnen echter ook aangepast worden met zelfgemaakte pictogrammen (speciale programmas voor het maken van pictogrammen).

Systeem files zijn programmas van windows zoals trashbin

Temporary files: Bij het installeren worden bepaalde files en folders eerst van hun encryptie en compressie ontdaan en als temporary file of folder opgeslagen. Vandaaruit wordt dan de installatie uitgevoerd. Ook applicaties gebruiken temporary files bv word saved om de aantal minuten de file die openstaat in een temporary file.

De icon toont

icon label                    naam van het programma of programma onderdeel  

icon graphic               eenvoudige afbeelding van wat het programma doet

program location       path van het programma. Folder waarin het object zich bevindt.      

Geef een voorbeel waarin de Icon bekeken wordt

 

Taakbalk de taakbalk toont afhankelijk van zijn configuratie.

De startknop vanwaaruit alle programmas en toepassingen bereikt kunnen worden.

De quicklauncher vanwaaruit de enkele programmas snel geopend kunnen worden. Dit configureer je in de taskbar properties. Je kan de icon van een programma ernaartoe slepen of de icon van een programma erin deleten.

Openstaande programmas  worden ook getoond in de taskbar.

Tijd en notifications  worden aan het rechter uiteinde getoond. Dit zijn systeem applicaties en utilities die snel geconfigureerd of gelaunched kunnen worden. Rclick en kies customize notifications om hun te configureren.

De notificaties en quicklaunch programmas zullen afhankelijk van de configuratie verborgen worden als ze niet actief zijn.

 

 

De muis heeft vershillende instellingen die je kan veranderen met control panel>appearance and themes>folderoptions>general>click etc  en met control panel>printer and other hardware>mouse.

Per default kan je de mouse over een file of folder houden en in een geel boxje (de tooltip) vindt je informatie over de file en folder lezen.

Single click betekent selecteren, dubbelclick betekend openen, rclick betekend keuzelijst openen.

Bij aangepaste instelling pointen betekend selecteren, singleclick betekent openen en rclick betekend keuzelijst.

Slepen verplaatst een icon over het scherm. Als je het in een folder brengt en je ziet een streep dan kan je het loslaten om het in deze folder te kopieren of verplaatsen. Zie je een cirkel met een streep dan is copieren of moven niet toegestaan.

Als we applicatie openen zien we onderin de status balk die file informatie geeft afhankelijk van de applicatie. Helemaal boven zien we de titelbalk. Als het programma aanstaat is het helder als een ander programma aanstaat is het minder helder.

rechtsboven staan 3 icons.

-          voor Minimize om het programmascherm te reduceren naar een notificatie in de taskbar.

dubbele monitor voor restore (down) om het programmascherm te reduceren naar eigen smaak of herstellen. Als hij een aangepaste grootte heeft kan je hem op het scherm verplaatsen door slepen. 

x voor exit om het programma af te sluiten

Dezelfde taken kunnen we uitvoeren door links op de icon van het programma in de titelbalk te clicken.

Dezelfde taken kunnen we uitvoeren door onderin de taakbalk te rclicken en de opties te kiezen.

Dezelfde taken kunnen we forceren met rclick taskbar>taskmanager>applications>rclick het programma>minimize/maximize/end task.

 

Task manager heeft daarnaast ook de opties

switch to opent een ander te kiezen programma in de lijst of via browse

bring to front brengt een ander programma op de voorgrond

cascade opent meerdere programmas op een manier waardoor ze allen te zien zijn

go to process gaat naar de executable van het programma. Het wordt gebruikt om het programma een hogere of lagere prioriteit te geven of om een programmasluiting te forceren als het niet meer reageert en op geen andere manier wil sluiten.

Je kan daarvoor ook rechtsreeks naar processess gaan en het proces afsluiten.

In processess kan je ook zien van welke resources van de computer de applicatie gebruik maakt.

 

Onder de titelbalk zien we de menubalk die de verschillende opdrachten van de applicatie weergeeft en daaronder de toolbars die middels iconen de bij elkaar behorende opdrachten weergeven.

De meeste programmas hebben de opties tools en of view waarin de tool en menubars geconfigureerd kunnen worden. (tools options in word)

 

Het configureren van het bureau blad gebeurt in rclick bureaublad>properties of control panel>appearance and themes.

De mogelijkheden zijn themes

Themes gebruikt een template voor de achtergrond en een aantal visuele eigenschappen

Desktop  verandert alleen de achtergrond en biedt een keuze voor pictogrammen. Je kan een image gebruiken van windows een eigen image of een webpage.

 

Geef voorbeeld van een webpage

 

Screensaver werd vroeger gebruikt om te voorkomen dat de punt die ontstond op het scherm als er geen programmas aanstonden op het scherm inbrandde. Tegenwoordig is dit geen probleem meer. Het wordt gebruikt voor moimoi en om je scherm te beschermen tegen pottekijkers. Je kan er een password opzetten waardoor alleen jij het normale scherm kan bekrachtigen.

Daarnaast heeft het nog uitgebreidde energy saving eigenschappen. Stanby en hibernation kennen we van vorige week.

Geef voorbeeld van alle energy eigenschappen.

Installeer screensaver, setting en password

Power bekijk

Hybernate zal disk ruimte eisen

Powerschemes  de verschillende voorgeprogrammeerde en zelf in te stellen powerschemes (stel in op 1 minuut, monitor, 2 minuut harde schijf, 3 minuut standby, 5 minuut hybernate)

Advanced  toont je hoe je de knoppen op je computer en je keyboard kan instellen

 

Settings  een aantal technische eigenschappen van de adapter en de monitor zoals screenresolution, colors quality, advanced dpi settings (adapter) en refreshrate (monitor), troubleshoot. Even bekijken.

CURUS2H2

Inleiding

In my computer zie je objecten uit verschillende categorien

Linksboven de administratieve toepassingen

Systeem informatie leidt naar een venster die verschillende admin funties biedt

Programmas installeren of verwijderen  zegt het al. Installatie van applicaties zoals adobe Illustrator, Ms publisher, Autocad etc

Een instelling wijzigen brengt je bij control panel waar je verschillende aanpassingen de user rakende kan configureren. Bv user accounts, of printers

In het midden zitten de verschillende speciale mappen zoals netwerk, my documents, shared documents en control panel

Onderin de details balk die informatie geeft over de folder

Naast boven zien we de verschillende eigenschappen, naam, type, totale grootte etc

Bovenste rij toont speciale mappen waaronder de my documents folders van de verschillende users.

Daaronder de schijfpartities van de vaste schijven.

Daaronder de verwisselbare schijven zoals cdrom, usbstick, floppy etc

Statusbar

Status bar geeft de statistieken van wat in het venster te zien is

Toolbar biedt functionaliteit middels verschillende iconen

Customize geeft de mogelijkheid om functies toe te voegen aan de toolbars

Zo kan je de delete en undo button toevoegen. Test de undo button.

Probeer ook de addressbar (lokale browser) en de links (browser op het internet)

Een omgekeerd driehoekje op een button geeft aan dat het om een uitschuifbare button gaat, die dan meerdere opties biedt.

Een naar rechts gekeerde dubbele pijl geeft aan dat bij het clicken erop nog meer mogelijkheden zichtbaar worden.

Een combinatie van omgekeerde driehoek en dubbele pijl geeft een combinatie van de mogelijkheden aan.

Systeem informatie

General toont de algemene informatie over de hardware en OS van de machine.

Computer name

Biedt de mogelijkheden de computer te benoemen om zodoende aansluiting op een netwerk mogelijk te maken

Hard ware

Driver signing

Biedt de mogelijkheid om te configureren hoe windows reageert als je drivers of software gebruikt dat niet goedgekeurd is door windows.

Windows updates

Biedt de mogelijkheid om te configureren hoe windows updates drivers download en installeert op je machine. Gebruikt als de driver van een hardware component niet voorkomt op je computer of als je vermoedt dat er een nieuwe driver is voor een component . Soms verschijnen nieuwe drivers voor componenten die voldoen aan nieuwe functionaliteit van windows (met de updates of nieuwe service packs).

Device manager

Biedt de mogelijkheid om hardware te configureren of aan te passen. Toegevoegde hardware die niet automatisch geinstalleerd is kan je hier installeren. Of je kan veranderingen aanbrengen bv een hardware component disablen of uitschakelen, of een nieuwe driver ervoor laden.

Hardware profiles

Is een functionaliteit die meer geldt voor laptops. Je kan verschillende hardware profiles kiezen waarbij bepaalde componenten al dan niet worden uitgeschakelt, waardoor je in remote situaties minder stroom gebruikt dan in een andere situatie waarbij je aangesloten bent op het net of op een netwerk.

Je kan bv een profile undock kiezen waarbij je de modem en netwerk kaart disabled. Deze wordt dan on the road gebruikt terwijl de default profile in de kantoor situatie wordt gebruikt waar je aansluit op het netwerk en het internet en waar je niets eist van je batterij.

Advanced

Performance

Biedt mogelijkheden om je computer vlotter te laten draaien door zuiniger en specifieker omgaan met de resources. Je kan bv de virtual memory aanpassen die een folder creert op je harde schijf die dan de memory helpt.

User profiles

Biedt mogelijkheden om de accounts qua type te veranderen. Het gaat hier meer om de aanpassing van de accounts aan een netwerk situatie. Roaming profiles zijn profiles die je op elke computer op een netwerk (domein) kan gebruiken. Mandatory profiles zijn profiles die de user niet kan veranderen.

Startup en recovery

Bepaald hoe windows gaat reageren bij het opstarten en bij het uitvallen (crash). Bv in een multiboot situatie welk programma eerst start hoe lang windows wacht tot je een keuze gedaan hebt etc. En hoe groot de folder is waarin alle informatie van de memory wordt geladen als het systeem crashed. Hackers gebruiken deze file om informatie te krijgen over je systeem zoals passwords, open poorten etc.

Remote

Remote assistance

Hier geef je toestemming en stuur je een uitnodiging aan iemand om via windows messenger je computer via het netwerk of het internet te bereiken en samen met jouw te besturen. Om zodoende te helpen bij het troubleshooten. Het gaat hier om een tijdelijke uitnodiging met een vervaldatum.

Remote desktop

Hier geef je toestemming aan anderen of jezelf (lijst) om je systeem via het netwerk of internet te besturen. Alleen als de machine uitgelogd is kan het remotely bestuurt worden. Je kan zodoende vanaf je huiscomputer werken op de kantoorcomputer.

Windows updates

Bepaald hoe je machine updates kan downloaden en installeren op je computer

Restore

Bepaald hoe je machine configuratie veranderingen opslaat zodat je een oude kan gebruiken als de huidige niet goed werkt. Bv een virusprobleem, een vernieuwde driver of patch die niet wil werken, of een veranderde service die niet naar behoren functioneert.

Add remove programs

Hier kan je een nieuwe applicatie installeren. Installatie van Adobe Primiere.

Even demonstreren hoe dat werkt met een bewegings file.

Verwijdering Adobe Primiere.

Een instelling veranderen

Het gaat hier om extra (vaak ergonomische, persoonsgebonden) eigenschappen van apparaten die meestal geinstalleerd zijn, via hardware device manager. In device manager worden de technische eigenschappen geconfigureerd.

Cursisten moeten zelf de opdrachten uitvoeren

Date & time

Hier kan je de tijd en datum regelen

Time zone

Hier kan je de tijdszone waarin we zitten regelen, zodat je de tijden in andere landen beter kan bepalen en voor tijdssynchronizatie met internet time.

Internet time

Het is mogelijk om de juiste internet tijd op je computer te laten configureren. Houdt rekening met winter en zomertijd.

Regional options

Heeft te maken met de formattering van datum, tijd, en alphanumerieke characters en schrift.

Languages

Het biedt ondersteuning voor speciale talen zoals chinees, arabisch e.d. en

detailles biedt ondersteuning voor speciale keyboards of voor aanpassing van de normale keyboard. En ook voor ondersteuning van speechrecognition.

Advanced

Hier gaat het om ondersteuning voor speciale applicaties die gebruik maken van andere dan de talen en characters die de westerse wereld gewoon is

 

Beeldscherm instellingen

Hebben we reeds gedaan.

Voer de opdracht uit.

 

Help functie

Voer de opdracht uit. Als help bepaalde informatie niet in zijn locale database heeft kan de computer het op het internet gaan zoeken waar alle up to date informatie staat. Je kan ook remote assistence opzetten voor online hulp van microsoft medewerkers of anderen.

Voer de opdracht uit.

 

Printers

...

Voer de opdracht uit.

CURSUS2H4

 

Onderwerpen in hoofdstuk 4

Calculator

Speciale tekens

Wordpad

Antivirus software

Archivering

 

Start>alle programma’s>bureau accessoires>calculator

Keuze tussen standaard en scientific calculator

Oefen met de calculator bepaal de reeks van 2 tot de ne  macht op de standaard en scientific calculator. Je kan een verwijzing naar calculator plaatsen op het bureau blad. Zoek naar cal. Je vindt dan calc.exe. rclick calc.exe>sent to desktop (create shortcut).

Om een snelkoppeling in de startbalk, de taakbalk of de quick launcher te brengen moet je de snelkoppeling ernaartoe slepen. Click de snelkoppeling>verwijder, om het te deleten.

 

Speciale tekens

Zijn tekens die niet direct beschikbaar zijn op het toetsenbord. Je kan ze dan bereiken via

Start>alle programma’s>bureau accessoires>systeem werkset>speciale tekens

 In advanced\ unicode-subbereik vind je alle normale (westerse) tekens waar wij gewend aan zijn.

Je kan per soort en font selecteren, kopiëren en plakken op je document.

Het programma windows\system32\charmap.exe kan als snelkoppeling op je bureau geplaatst worden. Gebruik rclick de file>sent to desktop (create shortcut).

 

Wordmap

Is een wordprocessor tekstverwerker als word met beperkte mogelijkheden.

Start>alle programma’s>bureau accessoires>wordpad.

Schrijf een verhaal volgens de opdracht.

Probeer ook de formatterings button uit, en insert object (new en create from file)

 

Klembord

C:\\windows\system32\CLIPBRD maak een snelkoppeling. Open clipbrd.

In word copieer een tekst. Bekijk het in de clipbrd. Plak het in een excel file.

maak een snelkoppeling. Open clipbrd.

In word kopieer een tekst. Bekijk het in de clipbrd.

Je kan het vanaf de klipboard in een andere of anderssoortig programma plakken.

Alt+Printscreen kopieert het bureaublad naar de klembord.

Zo kan je bv. document met instructies schrijven.

 

Antivirus

Hebben we reeds uit en treurig besproken.

Extra info

 

Backups

De grootvader-vader-zoon rotatie. Bij de volgende back-up wordt de grootvader als zoon overschreven, de vader wordt grootvader en de zoon wordt vader.

Voer een back-up uit. Back-up een folder naar een andere folder in C.

Voer een normale back-up en een restore naar folder uit.

Let wel bij de back-ups welk type dan ook worden alleen de aangegeven files gearchiveerd.

 

Installatie van een programma

Hebben we reeds uitvoerig behandeld

 

Printers                       

We onderscheiden fysieke printers en logische printers. De fysieke printer is de printers die je kan zien en aanraken.                        

De logische printer is de printer zoals hij voorkomt en werkt op de computer (in feite is het de driver van de printer)                       

We onderscheiden ook printer options en properties. De properties configureren wie wat mag doen met de printer. Configuratie van de printer properties is voorbehouden aan de administrator. De printer options of preferences mogen aangepast worden door de user en houden in de instellingen zoals kleur, papier formaat etc.